Próxima asamblea general: 2 de marzo 2020 ¡ven y participa!

Fecha: lunes, 2 de marzo a las 18:30.
Lugar: Colegio Cervantes (entrada por c/Heros).

El próximo lunes 2 de marzo celebramos la primera Asamblea General de la asociación Abando Habitable del año 2020 ¡Ven y participa!

Además de hacer un repaso del estado de las cosas, así como de los pasos dados hasta ahora, aprovecharemos para poner en común nuevas propuestas y actividades para su puesta en marcha durante los próximos meses.

Aquí tenéis el orden del día de la reunión:

 • Aprobación nuevo miembro Junta de Gobierno.
 • Estado de las cosas (vía legal, traslado palmeras, derribo, licencia construcción).
 • Cuentas de la asociación (Aprobación cuentas 2019, situación tesorería, cuota 2020, presentación y aprobación presupuesto 2020).
 • Grupo Pancartas (banderolas, mesa informativa).
 • Grupo de comunicación (redes sociales en internet y medios de comunicación).
 • Campañas en marcha: (Libro “Pelotazo en Abando”, fotos de las palmeras y exposiciones realizadas y actualmente en marcha, mesa informativa Jado, recopilación fotos del Colegio de las Carmelitas, relatos de testigos de bombardeos).
 • Repaso propuestas de nuevas campañas/acciones.
 • Líneas de trabajo pendientes y tareas sin responsable (captación socios, tema difusión comercio a comercio, tema salud, tema ambiental).
 • Conclusión y cierre.

Hurrengo Batzar Orokorra: etorri eta parte hartu!

Data: astelehena, martxoaren 2an, 18:30etan.
Lekua: Cervantes Eskola (sarrera Heros kaletik).

Datorren astelehenean “Abando Bizigarri” elkartearen 2020. urteko lehen Batzar Orokorra ospatuko dugu.
Gauzen egoera eta orain arte emandako pausoen errepasoa egiteaz gain, proposamen eta jarduera berriak partekatzeko aprobetxatuko dugu, datozen hilabeteetan abian jartzeko asmoz.

Hemen duzue bileraren gai- zerrenda:

 • Gobernu Batzordeko kide berriaren onarpena.
 • Gauzen egoera (legezko bidea, palmondoak lekuz aldatzea, BAM eskolaren eraisketa, eraikuntza-lizentzia).
 • Elkartearen kontuak (2019ko kontuak onartzea, diruzaintzako egoera, 2020ko kuota, 2020ko aurrekontuaren aurkezpena eta onarpena).
 • Pankarta-taldea (banderak, informazio-mahaia).
 • Komunikazio-taldea (Interneteko sare sozialak eta komunikabideak).
 • Kanpainak abian («Pelotazo en Abando» liburua, palmondoen argazkiak eta orain arteko erakusketak, informazio-mahaia Jado Plazan, Carmelitas eskolako argazkien biltzea, bonbardaketen lekukoen kontakizunak).
 • Kanpaina/ekintza berrien proposamenen berrikuspena.
 • Egiteke dauden lan-ildoak eta arduradunik gabeko zereginak (bazkideak erakartzea, dendaz-dendako hedapena, osasuna, ingurumena).
 • Lapurpena eta itxiera.

Ven a la próxima reunión vecinal / Plataformaren 2. bilera (jueves 17 octubre)

Estimado vecindario,

Os escribimos desde la Plataforma vecinal por un Abando habitable y saludable que se constituyó el pasado mes de junio. Nos hemos organizado para parar la Operación Obispado-Mutualia-Murias, que pretende demoler la escuela BAM y sus palmeras y construir un edificio de 7 plantas en el único espacio libre que queda en el barrio. Hemos tratado de resolver el conflicto por la vía del diálogo pero, ante la negativa del Obispado a buscar soluciones alternativas, hemos recurrido a la vía legal. A finales de septiembre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite el recurso, y está estudiando si suspende la aprobación de licencias de construcción en la parcela como medida cautelar.

Es un gran paso, pero aún queda mucho por hacer para conseguir paralizar este pelotazo, que tantos impactos negativos tendría en el barrio y en el colegio Cervantes.

¡Si nos unimos tendremos más fuerza! Ven a conocer y decidir los próximos pasos de esta movilización vecinal el jueves 17 de octubre de 2019, a las 19:00h en el colegio Cervantes (entrando por c/Heros).


Bizilagun agurgarria,

Pasadan ekainean osatutako Abando Bizigarri eta Osasungarri auzo-plataformatik idazten dizuegu. BAM Eskola eta bere palmerak bota nahi dituen eta auzoan geratzen den leku libre bakarrean 7 solairuko eraikin bat eraiki nahi duen Gotzaintza-Mutualia-Murias operazioa geldiarazteko antolatu gara. Gatazka elkarrizketaren bidez konpontzen saiatu gara, baina konponbide alternatiboak bilatzeko gotzaintzaren ezezkoaren aurrean, legebidera jo dugu. Irailaren bukaeran Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak errekurtsoa izapidez onartu zuen eta kautelazko neurri moduan lursail horretan eraikitzeko baimena baztertzea aztertzen ari da.

Pausu handi bat da, baina auzoan eta Cervantes Eskolan hainbeste eragin negatiboak izan litzakeen operazio hau geldiarazteko asko dago egiteke oraindik.

Elkarrekin indar handiagoa izango dugu! Datorren ostegunean 2019ko urriaren 17an, 19:00tan Cervantes Eskolan (Heros kaleko sarreratik) etor zaitez auzo-mobilizazio honen hurrengo pausuak ezagutzera eta erabakitzera.